...............

வருகைக்கு நன்றி -Mana-...

உங்க நல்ல நேரம்..

Monday, 4 January 2010

உலகளாவிய ரீதியில் ரயில்கள் ஒரு பார்வை...சைனா (CHR2)
தாய்வான் (THSR)

கொரியா (KTX)

ஜப்பான் (SHINKANZEN)

ஸ்பெயின் (AVE)
யு கே . (EUROSTAR)


பிரான்ஸ் (TVG)

துபாய் (METRO)

^_^
^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

& now the Best

INDIAN's All Abroad...
and

^_^

^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
PAKISTAN
^_^

^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
SORRY TRAIN IS LATE
O

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
O Finally it made it in ..எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா. இவங்க டிக்கட் எடுத்தாங்களா இல்லையா?
சொல்லிட்டுப் போங்க..

சைனா (CHR2)
தாய்வான் (THSR)

கொரியா (KTX)

ஜப்பான் (SHINKANZEN)

ஸ்பெயின் (AVE)
யு கே . (EUROSTAR)


பிரான்ஸ் (TVG)

துபாய் (METRO)

^_^
^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

^_^

& now the Best

INDIAN's All Abroad...
and

^_^

^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
PAKISTAN
^_^

^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
^_^
SORRY TRAIN IS LATE
O

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
O Finally it made it in ..எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா. இவங்க டிக்கட் எடுத்தாங்களா இல்லையா?
சொல்லிட்டுப் போங்க..No comments:

Post a Comment

நம்மாளுங்க

என்னை பற்றி

My photo
Batticaloa,, † ۩ † ۩ †, Sri Lanka
۩ (๏̯͡๏

Dancer..

picture widgets

சிரியுங்க...

சிரியுங்க...

கணக்குப் பண்ணுங்க...۞

Feed the fish